grainit - farm storage management - er et cloudbaseret lagerstyringssystem til brug i landbruget og er et produkt, jeg har skabt her i løbet af 2016. Produktet lanceres 1. juli 2016 via en abonnementsordning.

Systemet ligger i skyen og via web og app til smartphones giver det landmænd muligheden for nemt at registrere deres til- og afgange fra deres lagre - eksempelvist i høsten, hvor kornet køres ind.
Hvert læs registreres nemt i appen, incl oprindelse og hvor det placeres - og på den måde kan man holde styr på sit korn. Det samme gælder når kornet bruges eller sælges - så registrerer man det som en afgang enten i appen eller på webportalen.

Systemet er også koblet op med eksterne systemer, eksempelvist foder-leverandører, hvor foderleverancer automatisk kan overføres til lager. Der er også opkobling til farm management systemer, så foderforbruget kan registreres - og data fra systemet kan overføres til farm management systemer til brug for eksempelvist en produktionsrapport.

Det er selskabet Farmtech Software, der laver og udbyder produktet.

Se mere på http://www.grainit.net

Ivan Baadsgaard - lidt af hvert fra mit liv